Často:

Velmi často se setkávám s jednou a tou samou představou, samozřejmě s mírnými obměnami. Otroka po telefonu kontaktuje tajemná Dominantní dáma, kterou dotyčný dříve oslovil. Například prostřednictvím e-mailu. Do telefonu otrokovi nadiktuje své podmínky a jasná kritéria jejich společného setkání. Zní to asi takhle: „Pokud chceš být mým otrokem - přesně v pět budeš zvonit na  zvonek na adrese té a té v ten a v ten den. Musíš být ale stoprocentně dochvilný, jinak naše dohoda padá. Další podrobnosti se dozvíš později“. Dotyčný  netrpělivě den co den vyhlíží v kalendáři onen termín  a jeho  fantazie víří. Postupně samozřejmě s blížícím se dnem setkání, se zvyšuje obava a pocity ambivalence.

Den D je tady a ještě v poslední minutě není rozhodnutý to udělat, bez zkušeností, nejistý a plný očekávání nakonec zazvoní v přesně udanou dobu na zvonek na adrese, kterou už  dávno před tímto dnem zjistil, aby nemusel hledat na poslední chvíli.

Následuje popis domu, jeho vizáž jak na dotyčného působí.

A pak už jen otevře  krásná dominantní dáma v krásném oblečení a následně se rozbíhá situace podle té které představy daného otroka. ……

 …….Je něco magického a kouzelného v tomto příběhu. Dává veškeré možnosti, jak vyjádřit své touhy a přání, rozvinout fantazii až za hranice reálna a reálně uskutečnitelných věcí a situací. Celou svou duší touží po takovém setkání a nesmírně ho vzrušuje daná představa. Nejdříve si prožít chvíle očekávání a pln představ co se bude dít váhat nad uskutečněním  setkání a prát se sám v sobě. Nechat si v hlavě promítnout všechny známé verze dominantních dam, přes sadistické ženy, které dokáží ubít muže „pádnými argumenty“, k přísné paní učitelce vyžadující striktně plnění svých příkazů, dále zdravotní sestřičce se spoustou chladných nástrojů a gynekologickým křeslem, kožené lady zaměřené na  materiál který obléká a k tomu další  zaměřená na latex, igelit, kožešiny a každá z nich i mnohé další nejmenované typy ženských vládkyň, má své tajné libůstky. Otázka vyvstává…která z nich to bude…

Otrok si vybere jednu podle svých přání a svého tajného zaměření – co by asi tak dělat měla, aby se mi to líbilo a co ne.

A hlavní prvek celého – pocit být ovládán cizí ženou, ke které nemá žádný vztah a ona nemá žádný vztah k němu. Vzniká nový – vztah Domina a submisivní jedinec, který skýtá mnoho očekávaných i neočekávaných zážitku. Druhý život paralelně se skutečným civilním světem s běžnými problémy.

………tak to je ten často v myslích bouřící a vířící příběh, ke kterému se mnozí vrací při svých vlastních chvilkách rozkoše a toužíc mnohdy vedle své manželky či přítelkyně (manžela či přítele - na subinky se zapomínat nesmí) po tomto uskutečnění – zůstane tak často jen při touze a přání, jindy se fantazie uskuteční, někdy ke spokojenosti a někdy přijde rozčarování a negativní postoj z poznání této nové zkušenosti….¨

………….každý příběh je ojedinělý ……..

copyright Madam Vevera © 2002 Všechna práva vyhrazena