Má Paní:
Jsem otrok a kdo je víc?
Přec má Paní, bez ni nejsem vůbec nic.

Jen v Paní velení,
v otrockém sloužení,
je moje spasení.

Paní je moje všecko,
bez Paní bezbranný jsem jako děcko.

Paní je vládkyně a majitelka,
je otrokovy duše léčitelka.

Paní je zázrak, klenot, skvost, drahokam,
Paní je vzácnost, kterou já na světě mám.

Paní je bohyně vtělená v člověka,
ochotná ujmout se výcviku otroka.

Paní dá otrokovu životu smysl, cíl a řád,
to je to, po čem otrok touží napořád.


V nábožné, posvátné úctě líbám podrážky Vašich střevíčků...

 autor o.i.k